Blues Hostel wśród najlepszych

Prawo do posługiwania się znakiem eS, oznaczającym przynależność do grona najlepszych przedsiębiorstw społecznych w Polsce oraz wyróżnienie TISE w kwocie 1,5 tys. zł otrzymał Blues Hostel na uroczystej gali konkursu im. Jacka Kuronia.

Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne i Znak eS odbył się już po raz szósty. Do finału zakwalifikowano przedsiębiorstwa społeczne, które w ocenie zespołu ekspertów mają odpowiedni poziomem stabilności finansowej, oferują wysokiej jakości produkty i usługi oraz wykazały istotny społeczny wymiar swego działania. – Jesteśmy bardzo dumni że nasza praca została zauważona i mogliśmy znaleźć się wśród najlepszych – powiedziała Katarzyna Wagner, prezes Blues Hostel, po odebraniu dyplomu.

Blues Hostel przeszedł przez trzy etapy konkursowego sita. Zaczęło się od złożenia wniosku, w którym została opisana działalność placówki, jej statut, a do tego załączony został jeszcze bilans roczny. Po pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku, do Konina przyjechali eksperci, którzy ocenili działalność Blues Hostelu i jej aspekt ekonomiczny. – Członkowie komisji rozmawiali ze mną, z pracownikami i księgową – wylicza Katarzyna Wagner.

Po pewnym czasie do Konina przyszło zawiadomienie, że Blues Hostel został laureatem konkursu i zaproszenie na jego Galę w Warszawie. – Zaproszono nas na scenę i wręczono statuetkę oraz dyplom wyróżnienia Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – opowiada Katarzyna Wagner. – Przez najbliższy rok mamy prawo posługiwać się logo eS, jak ekonomia społeczna.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment