Muzyka nie zna granic – Gatunki muzyczne – warsztaty dla każdej grypy wiekowej.

Blues Hostel zaprasza na warsztaty dotyczące gatunków muzycznych zaprojektowane dla wszystkich grup wiekowych. Przeznaczone są dla osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych gatunków muzycznych, bądź też, wiedzę nabytą wcześniej, usystematyzować i uzupełnić.

Podczas zajęć uczestnicy zaznajamiają się z genezą powstawania poszczególnych gatunków, takich jak: muzyka klasyczna, jazz, yass, blues, rock, rock progresywny, muzyka etniczna, elektroniczna, współczesna. Przybliżone zostają sylwetki najważniejszych twórców w danym gatunku oraz proces ewolucji gatunku. Tym samym uczestnicy poszerzają znacznie swoją perspektywę kulturową o dorobek artystów z różnych stron świata. Uczestnicy pracują na tekstach piosenek i wybranych przykładach muzycznych. Poszerzają zatem swoje horyzonty w zakresie kultury i sztuki, uzupełniają luki w wiedzy i rozpoznają lepiej swoje upodobania muzyczne.

Celem zajęć jest integracja osób w różnym wieku, rozbudzenie pasji muzycznej oraz istotne uzupełnienie wiedzy na tematy z nią związane. Osłuchanie uczestników warsztatów z podstawowymi gatunkami, zwiększenie ich umiejętności percepcyjnych, wzbogacenie świadomości dotyczącej kultury i sztuki.

Warsztaty zaplanowane są jako działania dwudniowe, po 6 godzin dziennie z przerwami.

Koszt warsztatów, zajęć wynosi:

  • dla grupy 10 osób – 160 zł na osobę,
  • dla grupy 5 osób – 316 zł na osobę.

Koszt zawiera:

  • przeprowadzenie zajęć,
  • 1 nocleg w Blues Hostelu,
  • śniadanie.

Opis prowadzącej zajęcia

Marta Mielcarek. Muzyk instrumentalista (dyplom w klasie wiolonczeli i klasie fagotu), filolog polski, teatrolog, badacz naukowy teatru muzycznego, krytyk muzyczny i teatralny, arteterapeuta, dramaturg, sekretarz literacki, asystent reżysera, dziennikarz, animator kultury.  Praktykowała w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrze Wielkim  – Operze Narodowej w Warszawie, Teatrze Narodowym w Warszawie, Teatrze Wielkim w Poznaniu,Teatrze Polskim w Poznaniu, gdzie następnie pracowała jako sekretarz  literacki oraz asystent reżysera.

Realizuje  autorskie wykłady, cykle popularyzatorskie i warsztaty, dotyczące historii i teorii teatru, teatru muzycznego, gatunków muzycznych, a także innych dziedzin sztuki. Tworzy projekty muzyczne oraz teatralne w nurcie alternatywnym.

Publikowała artykuły m. in.  w: „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Universitas”, „Czasie Kultury”, „Polonistyce”, „Dzienniku – Polska-Europa- Świat” (jako  korespondentka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Malta” w Poznaniu), ‚Twoim Bluesie”. Jest autorką księgi jubileuszowej „130 lat Teatru Polskiego w Poznaniu 1875 – 2005” oraz ponad  40 programów teatralnych. Współpracuje z dwumiesięcznikiem literackim „Polonistyka”.

Od ponad 20 lat tworzy w Koninie dwa festiwale muzyczne o randze międzynarodowej: Jazz Festival Jazzonalia oraz Blues Festival Bluesonalia. Jurorka konkursów muzycznych, teatralnych oraz krasomówczych (m.in. przewodnicząca jury Festiwalu im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną” w Kaliszu, jurorka „Getting Out Festival” w Gorzowie Wielkopolskim).

Animatorka kultury działająca m.in. w ramach stowarzyszeń  społeczno- kulturalnych In Art  oraz Pół Tonu Ciszej. Współzałożycielka miejsca działań twórczych – Blues Hostelu w Koninie. Ekspert w dziedzinie kultury i sztuki w zakresie innowacji społecznych. Zajmuje się także wyszukiwaniem muzycznych, artystycznych talentów, wyławianiem z lokalnych środowisk inicjatyw wartościowych artystycznie, promuje je i pomaga ich autorom w rozwijaniu skrzydeł. Działa w ośrodkach: Poznań, Konin, Wrocław, Kalisz, Warszawa,  Gorzów Wielkopolski .

Add a Comment

You must be logged in to post a comment