Zajęcia z historii muzyki zostały zaprojektowane z myślą o dzieciach i młodzieży, by uzupełnić istotną lukę w ich edukacji. Dają możliwość dzieciom, nastolatkom , w bardzo atrakcyjny sposób zapoznać się z dziejami muzyki od zarania do współczesności. Forma zajęć, jaką jest rozbudowany zestaw ćwiczeń, daje uczestnikom możliwość aktywnego udziału w zdobywaniu bezcennej wiedzy z zakresu kultury i sztuki.

Szereg interakcji w grupie, dla których pretekstem jest materia muzyczna, cenne wiadomości z historii muzyki , zdobywane w przyjaznej, ciepłej atmosferze, dają młodzieży gwarancję szybkiego zapamiętywania istotnych faktów z zakresu życia muzycznego świata, Europy, Polski. Młodzież zaznajamia się z podstawowymi gatunkami muzycznymi, formami muzycznymi, z najwybitniejszymi kompozytorami, zdobywa świadomość ewolucji życia muzycznego w najbliższym Polsce kręgu kulturowym, a także w kontekście naszego kraju.

Zajęciom towarzyszy bardzo bogaty materiał ilustracyjny, audio, video. Młodzi adepci kursu mają bezpośredni kontakt z przykładami muzyki tworzonej przez mistrzów, zaczynają ją poznawać, osłuchiwać się z nią i budować swoją własną świadomość muzyczną. Wyjaśnione zostają im także podstawowe pojęcia z zakresu muzyki klasycznej, rozrywkowej i popularnej. Poruszone zostają wątki dotyczące współczesnych zjawisk muzycznych, w których młodzież jest zanurzona na co dzień.

 

Cele:

Celem zajęć jest konieczne uzupełnienie wiedzy z zakresu historii muzyki, którą pomija system szkolny, wprowadzenie w świat muzyki, rozwój świadomości, wyobraźni muzycznej, wrażliwości na dźwięk, poszerzenie horyzontów, wzbudzenie potrzeb estetycznych, rozwój osobisty. Dzieci, młodzież, poprzez wspólne ćwiczenia uczą się także pracy w zespole, wspólnie się inspirują, budują więzi, pogłębiają relacje interpersonalne. Lepiej rozumieją otaczające je zjawiska muzyczne, potrafią umiejscowić w czasie rozwój gatunków muzycznych, form muzycznych, wyjaśnić sens współczesnych zjawisk muzycznych, dokonać wyboru muzyki najbardziej im odpowiadającej. Otrzymują narzędzia do świadomego korzystania z dobrodziejstw dziedzictwa muzycznego świata i – zawężając perspektywę – Europy, Polski. Istotnie wpływa to na ich kulturalny rozwój i obycie. Poprawia się znacznie ich percepcja słuchowa.

 

Program:

Wiedza z zakresu historii muzyki od zarania do współczesności. Zasięg: świat, Europa, Polska.

– ćwiczenia i zabawy muzyczne,

– ćwiczenia kreatywności,

– ćwiczenia muzyczne integracyjne,

– ćwiczenia percepcji słuchowej,

– odsłuch unikatowych materiałów muzycznych z różnych epok,

– zadania umuzykalniające,

– elementy improwizacji muzycznej.

Program dostosowany do grupy wiekowej.