Zajęcia z historii i teorii teatru dla dorosłych zostały pomyślane jako spotkania osób dojrzałych w celu poszerzania horyzontów, pogłębiania zainteresowań i pasji. Gwarantują zdobycie, uzupełnienie, wiedzy z zakresu historii i teorii teatru dramatycznego , muzycznego, plastycznego, lalkarskiego, pantomimy i widowisk.

Prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń , bardzo ciekawie, oferując bogate materiały ikonograficzne, z wykorzystaniem unikatowych nagrań audio i video ,w celu zagwarantowania uczestnikom atrakcyjnego odbioru podawanych treści merytorycznych. Pozwalają także uczestniczyć w grupowej pracy nad tekstami kultury danych epok, kluczowymi tekstami teoretycznymi z zakresu teorii teatru oraz ich profesjonalnej analizie i interpretacji. Wzbogacają istotnie życie intelektualne uczestnika, dając motywację do dalszych poszukiwań w dziedzinie humanistyki, samorozwoju, wzbudzania potrzeb estetycznych.

Istotnie wpływają na poszerzenie perspektyw myślenia, uelastyczniają umysł do podejmowania nowych wyzwań i samokształcenia. Dają świadomość własnych kompetencji oraz większe rozpoznanie własnego potencjału.

Cele:

Celem zajęć jest rozwój intelektualny osób dorosłych, poszerzanie horyzontów myślenia, motywowanie do aktywności na polu kultury i sztuki. Przekazanie cennej wiedzy z zakresu historii i teorii teatru dramatycznego, wykorzystanie jej przez uczestników do samorozwoju. Rozbudzanie wyobraźni, świadomości historycznej i kontekstu kulturowego, pełniejsze zrozumienie zjawisk współczesnych z zakresu teatru i form widowiskowych. Celem zajęć jest także stworzenie pretekstu do dialogu osób dorosłych na temat związany z kulturą, podzielnia się swoimi doświadczeniami, potrzebami, aspiracjami teatralnymi.

Program:

Historia i teoria teatru dramatycznego, muzycznego, plastycznego, lalkarskiego, pantomimy i widowisk. Zakres: od zarania do współczesności. Zasięg: kraje świata, Europa, Polska.

Osłuch licznych materiałów audio i video.