Zajęcia teatralno-operowe dla osób w wieku 50+ przeznaczone są dla ludzi dojrzałych, ceniących sobie ciągły rozwój osobisty. Stwarzają możliwość aktywności lokalnej w zakresie zdobywania wiedzy z dziedzin teatru dramatycznego i teatru operowego. Mają formę wykładowo- warsztatową.

Podczas zajęć adeptom przekazywana jest konkretna wiedza merytoryczna z zakresu historii i teorii teatru dramatycznego oraz operowego, w bardzo atrakcyjnej formie, z licznymi materiałami ikonograficznymi, audio i video. W części praktycznej zajęć, uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach opierających się na pracy z tekstem, emisji głosu, ćwiczeniu dykcji i pamięci. Pobudzają do aktywności swój umysł poprzez szereg kroków ku pełnemu poznaniu specyfiki pracy aktora na scenie, budowaniu roli, świadomości przestrzeni scenicznej, własnego ciała, wyobraźni. Poprzez pracę w grupie uczestnicy nawiązują rówieśnicze kontakty personalne, uczą się właściwej interakcji w zespole artystycznym, rozwijają, być może uśpione, talenty – mówcy, aktora, śpiewaka.

Zajęcia pozwalają w ciekawy sposób dokonać wstępnych refleksji nad życiem oraz samooceny. Przygotowują także do podjęcia nowych wyzwań. Motywują do działań, poszukiwań własnych, pogłębiają istotnie samowiedzę i dają narzędzia do dalszego samorozwoju. Sprawiają, że być może zagubiona z biegiem lat pewność siebie, powraca. Dzięki zajęciom, uczestnikom rodzą się również pomysły na pełniejsze wykorzystanie własnego potencjału. Spotkania ponadto dają okazję do interakcji z osobami spoza środowiska pracy – niezbędnej dla uzyskania emocjonalnej stabilności, poszerzenia wiedzy i perspektyw.

 

Cele:

Celem zajęć jest aktywizacja osób starszych, motywowanie do działań i odkrywanie potencjału uczestników. Zdobywają oni solidną porcję wiedzy z zakresu teatru dramatycznego, muzycznego, lalkowego, pantomimy. Uczą się praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem roli, wystąpieniami publicznymi , trenują swój głos, uelastyczniają ciało i umysł poprzez ćwiczenia dotyczące koordynacji ruchów i pamięci. Zaczynają lepiej pracować w zespołach i bardziej wnikliwie rozpoznawać swoje kompetencje, potrzeby, możliwości na tym etapie życia. Spędzają czas kreatywnie, pobudzając swoją wyobraźnię, poszerzając horyzonty myślenia. Wzmacniają lokalne więzi interpersonalne, dzieląc swoją pasję wspólnie z rówieśnikami.

Program:

Część teoretyczna:

– elementy historii i teorii teatru dramatycznego oraz operowego,

– odsłuch muzyczny wybranych fragmentów z dzieł operowych oraz wybranych dzieł muzyki teatralnej,

– tekst literacki a teatr.

 

Część praktyczna:

– ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatywność,

– ćwiczenia w wyrażaniu emocji,

– ćwiczenia na plastyczność ciała,

– ćwiczenia na koncentrację,

– tworzenie przestrzeni scenicznej,

– charakterystyka postaci scenicznej,

– budowanie roli,

– drama,

– praca nad dykcją,

– praca nad emisją głosu,

– etiudy aktorskie,

– praca aktora na scenie,

– partnerowanie sceniczne,

– rola reżysera ,scenografa oraz rekwizytora,

– improwizacja,

– praca z rekwizytem.