Blues Hostel zaprasza na kreatywne warsztaty.

Warsztaty teatralne dla dzieci Warsztaty teatralne dla młodzieży Zajęcia teatralno– operowe dla osób w wieku 50+
Zajęcia z historii i teorii teatru dla młodzieży Zajęcia z historii i teorii teatru dla dorosłych Zajęcia z historii muzyki dla dzieci i młodzieży
Zajęcia z historii muzyki dla dorosłych Warsztaty z twórczego pisania Warsztaty dziennikarskie
Muzyka nie zna granic – Gatunki muzyczne

Zajęcia prowadzi Marta Mielcarek. Muzyk instrumentalista (dyplom w klasie wiolonczeli i klasie fagotu), filolog polski, teatrolog, badacz naukowy teatru muzycznego, krytyk muzyczny i teatralny, arteterapeuta, dramaturg, sekretarz literacki, asystent reżysera, dziennikarz, animator kultury.  Praktykowała w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrze Wielkim  – Operze Narodowej w Warszawie, Teatrze Narodowym w Warszawie, Teatrze Wielkim w Poznaniu,Teatrze Polskim w Poznaniu, gdzie następnie pracowała jako sekretarz  literacki oraz asystent reżysera.

Realizuje  autorskie wykłady, cykle popularyzatorskie i warsztaty, dotyczące historii i teorii teatru, teatru muzycznego, gatunków muzycznych, a także innych dziedzin sztuki. Tworzy projekty muzyczne oraz teatralne w nurcie alternatywnym.

Publikowała artykuły m. in.  w: „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Universitas”, „Czasie Kultury”, „Polonistyce”, „Dzienniku – Polska-Europa- Świat” (jako  korespondentka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Malta” w Poznaniu), ‚Twoim Bluesie”. Jest autorką księgi jubileuszowej „130 lat Teatru Polskiego w Poznaniu 1875 – 2005” oraz ponad  40 programów teatralnych. Współpracuje z dwumiesięcznikiem literackim „Polonistyka”.

Od ponad 20 lat tworzy w Koninie dwa festiwale muzyczne o randze międzynarodowej: Jazz Festival Jazzonalia oraz Blues Festival Bluesonalia. Jurorka konkursów muzycznych, teatralnych oraz krasomówczych (m.in. przewodnicząca jury Festiwalu im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną” w Kaliszu, jurorka „Getting Out Festival” w Gorzowie Wielkopolskim).

Animatorka kultury działająca m.in. w ramach stowarzyszeń  społeczno- kulturalnych In Art  oraz Pół Tonu Ciszej. Współzałożycielka miejsca działań twórczych – Blues Hostelu w Koninie. Ekspert w dziedzinie kultury i sztuki w zakresie innowacji społecznych. Zajmuje się także wyszukiwaniem muzycznych, artystycznych talentów, wyławianiem z lokalnych środowisk inicjatyw wartościowych artystycznie, promuje je i pomaga ich autorom w rozwijaniu skrzydeł. Działa w ośrodkach: Poznań, Konin, Wrocław, Kalisz, Warszawa,  Gorzów Wielkopolski .