Warsztaty dziennikarskie zaprojektowane zostały dla różnych grup wiekowych – od dzieci po dorosłych. Przeznaczone są dla osób, które marzą o związaniu swojej przyszłości z dziennikarstwem, dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje językowe, a także tych wszystkich, którzy chcą zrobić postępy w klarownym komunikowaniu z otoczeniem.

Zajęcia gwarantują uczestnikom zdobycie, udoskonalenie kompetencji dziennikarskich, zaznajamiają ze specyfiką pracy dziennikarza, gatunkami dziennikarskimi, metodami zdobywania cennych informacji dziennikarskich.

W toku zajęć uczestnicy uczą się redagowania tekstów dziennikarskich wszystkich rodzajów, z pełnym wykorzystaniem wiedzy na temat poszczególnych gatunków. Szlifują też warsztat językowy, uczą się przetwarzać informacje i komunikować je światu w sposób czytelny, jasny, konkretny, uczciwy. Próbują swoich sił w gatunkach informacyjnych: depeszach, zapowiedziach, sprawozdaniach, relacjach, raportach, reportażach, wywiadach , debatach oraz gatunkach publicystycznych: artykułach publicystycznych, artykułach wstępnych, reportażach problemowych, felietonach, komentarzach, recenzjach, esejach. Uczą się także praktycznego redagowania gazety oraz zaznajamiają ze specyfiką pracy redakcji.

Cele:

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom narzędzi do wykonywania zawodu dziennikarza prasowego, usprawnienie warsztatu językowego, znajomość gatunków dziennikarskich. Rozpoznanie własnych kompetencji językowych, osobowościowych, w celu wyboru właściwej drogi rozwoju. Sprawność , elastyczność w redagowaniu tekstów, twórcze podejście do materii językowej. Umiejętność pracy w zespole, w ściśle określonym czasie. Konkurencyjność na rynku pracy.

 

Program:

Wiedza z zakresu gatunków dziennikarskich. Praktyczne ćwiczenia wszystkich odmian gatunkowych. Redagowanie tekstów, szybkie pisanie, weryfikacja informacji. Ćwiczenia językowe i stylistyczne.