Rezerwacja online

Rezerwacja telefoniczna czynna w godzinach 9:00-17:00 pod numerem telefonu +48 511 177 499

Rezerwacja drogą elektroniczną pod adresem e-mail: blueshostel@gmail.com

 

Rezerwacje telefoniczna i elektroniczna wymagają dodatkowego potwierdzenia, którego można

dokonać zaliczką w wysokości należności za pierwszą z rezerwowanych nocy – płatności należy

dokonać do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją.

Niedokonanie wpłaty w w/w terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.

Dane do przelewu w PLN:

Bank BGŻ

nr rachunku bankowego

W tytule przelewu konieczne: imię, nazwisko oraz data noclegu.

Dokonanie rezerwacji oznacza, że zapoznali się Państwo z Regulaminem Hostelu  i go akceptują.

 

Kasowanie rezerwacji

Rezerwacja może zostać skasowana lub zmieniona jeśli recepcja hostelu zostanie o tym

poinformowana nie później niż 48 godzin przed datą planowanego przyjazdu. Wówczas wpłacona

zaliczka zostanie zwrócona na konto, z którego została przysłana. W innym razie zaliczka przepada.

 

Nieprzybycie do hostelu

Jeżeli gość nie przybędzie w planowanym terminie, hostel ma prawo zatrzymać zaliczkę oraz

anulować rezerwację na następne dni.

 

Faktura

Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji. Faktura może być

wystawiana najpóźniej w 7 dniu od dnia zapłaty (zarówno zaliczki jak i należności końcowej), termin

powyższy ulega wydłużeniu do 3 miesięcy gdy faktura ma być wystawiona na osobę fizyczną nie

prowadzącą działalności gospodarczej. Po upływie powyższych terminów hostel odmówi wypisania

faktury.