Warsztaty dotyczące gatunków muzycznych zaprojektowane zostały dla wszystkich grup wiekowych. Przeznaczone są dla osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych gatunków muzycznych, bądź też, wiedzę nabytą wcześniej, usystematyzować i uzupełnić. Podczas zajęć uczestnicy zaznajamiają się z genezą powstawania poszczególnych gatunków, takich jak: muzyka klasyczna, jazz, yass, blues, rock, rock progresywny, muzyka etniczna, elektroniczna, współczesna.

Przybliżone zostają sylwetki najważniejszych twórców w danym gatunku oraz proces ewolucji gatunku. Tym samym uczestnicy poszerzają znacznie swoją perspektywę kulturową o dorobek artystów z różnych stron świata.

Uczestnicy pracują na tekstach piosenek i wybranych przykładach muzycznych. Poszerzają zatem swoje horyzonty w zakresie kultury i sztuki, uzupełniają luki w wiedzy i rozpoznają lepiej swoje upodobania muzyczne.

 

Cele:

Celem zajęć jest integracja osób w różnym wieku, rozbudzenie pasji muzycznej oraz istotne uzupełnienie wiedzy na tematy z nią związane. Osłuchanie uczestników warsztatów z podstawowymi gatunkami, zwiększenie ich umiejętności percepcyjnych, wzbogacenie świadomości dotyczącej kultury i sztuki.